วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ท่านสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอศรีเทพ พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการคัดกรอง COVID-19 ณ ป้อมตำรวจตำบลคลองกระจัง เส้นทางถนนหมายเลข 21 รอยต่อระหว่างจังหวัดลพบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์