วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 19.00 น. นำโดยท่านอุดมชัย ทองสังข์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คลองกระจัง พร้อมด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.คลองกระจัง ลงพื้นที่จุดคัดกรองโควิดตู้ยามตำรวจคลองกระจัง ร่วมกับงานปกครองอำเภอศรีเทพ นำโดยท่านสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอศรีเทพและคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ณ บริเวณรอยต่อของจังหวัดลพบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์ #ขอความกรุณาทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันตนเองและคนที่ท่านรัก
#ด้วยความปราถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง