นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 122 คน

เยี่ยมชม 5,018 คน

ข้อบัญญัติ

ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3 กันยายน 3106 37 ครั้ง วกานนท์ เจริญราช แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf313.75 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา