นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 263 คน

เยี่ยมชม 5,062 คน

ข้อบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ก.ย. 06ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
13 ก.พ. 63ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 แชร์  
23 ก.ย. 62ประกาศการใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
14 มิ.ย. 62ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  แชร์  
1 ต.ค. 61ประกาศการใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
24 ก.ย. 61การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
12 ก.ค. 61ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 )เพิ่มเติ่ม ครั้งที่ 1/2561 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา