นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 81 คน

เยี่ยมชม 28,418 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 13 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
6 พ.ค. 64จ้างถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเล่มโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In Solar Street Light) แบบเสากิ่งเดียว ภายในตำบลคลองกระจัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 เม.ย. 64ซื้อชุดป้องกันร่างกาย แบบใช้ครั้งเดียว(PPE) โครงการลดความเสี่ยงของอาสาสมัครป้องกันโรคภายในตำบลคลองกระจัง และเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 เม.ย. 64ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์/น้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์/น้ำยาพ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส โครงการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 เม.ย. 64ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์/น้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์/น้ำยาพ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส โครงการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
23 เม.ย. 64จ้างถ่ายเอกสารสีพร้อมเข้าเล่มโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In Solar Street Light) แบบเสากิ่งเดียว ภายในตำบลคลองกระจัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 ขั้นสำรวจภาคสนามและการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64ซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว แบบเสากิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1-18 จำนวน 36 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64จ้างลงหินผุซ่อมแซมไหล่ถนนคสล. ที่ชำรุดจากน้ำกัดเซาะ สายไปแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 2 บ้านหนองสรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตหลังบล็อคคอนเวิร์ส ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย จากน้ำกัดเซาะ (ทางเชื่อมระหว่างบ้านหนองสรวง - บ้านน้อย) หมู่ที่ 2 บ้านหนองสรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64จ้างเครื่องจักรปิดฝายดินที่ชำรุดเสียหายจากน้ำกัดเซาะพร้อมวางท่อ คสล. บริเวณที่นายบุญเลิศ มีสา คลองซับมะกรูด หมู่ที่ 1 บ้านคลองกระจัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64จ้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยกข้างวัดวังขอน หมู่ที่ 10 บ้านวังขอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 ขั้นสำรวจภาคสนามและการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา