นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 4,978 คน

ดาวน์โหลด
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ก.ค. 61ประชาสัมพันธ์ แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แชร์  
21 ต.ค. 59เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แชร์  
13 ม.ค. 59คลังความรู้ บทความ 2 แชร์  
13 ม.ค. 59คลังความรู้ บทความ 1 แชร์  
2 ก.ย. 58คู่มือควบคุมพัสดุ อปท แชร์  
8 ต.ค. 56ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค แชร์  
20 ต.ค. 50แผนพัฒนา 3 ปี แชร์  
29 ส.ค. 50การตั้งงบประมาณ แชร์  
29 ส.ค. 50การเบิกจ่ายและรักษาเงิน แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา