เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256238 พ.ย. 62
กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256248 พ.ย. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562431 ต.ค. 62
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562720 ก.ย. 62
กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปีพ.ศ. 2562820 ก.ย. 62
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2562926 ส.ค. 62
กำหนดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 25621026 ส.ค. 62
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 256298 ส.ค. 62
กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 256288 ส.ค. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2562731 ก.ค. 62
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2562728 มิ.ย. 62
กำหนดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2562928 มิ.ย. 62
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 25621110 มิ.ย. 62
กำหนดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2562910 มิ.ย. 62
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2562924 พ.ค. 62
กำหนดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2562723 พ.ค. 62
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2562810 พ.ค. 62
กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2562730 เม.ย. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2562630 เม.ย. 62
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256268 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB