เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256298 พ.ย. 62
กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562108 พ.ย. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25621131 ต.ค. 62
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 25621520 ก.ย. 62
กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปีพ.ศ. 25621320 ก.ย. 62
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 25621426 ส.ค. 62
กำหนดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 25621726 ส.ค. 62
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2562148 ส.ค. 62
กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2562148 ส.ค. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 25621231 ก.ค. 62
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 25621428 มิ.ย. 62
กำหนดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 25621528 มิ.ย. 62
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 25622010 มิ.ย. 62
กำหนดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 25622010 มิ.ย. 62
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 25621424 พ.ค. 62
กำหนดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 25621223 พ.ค. 62
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 25621310 พ.ค. 62
กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 25621130 เม.ย. 62
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจังสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 25621130 เม.ย. 62
ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562128 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB