นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 252 คน

เยี่ยมชม 5,077 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 มี.ค. 64ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
9 มี.ค. 64กำหนดการประชุมสภา อบต.คลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
15 ก.พ. 64รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจำปี 2563 แชร์  
8 ก.พ. 64ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
8 ก.พ. 64กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
25 ม.ค. 64เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
12 พ.ย. 63กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 แชร์  
22 ต.ค. 63เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
22 ก.ย. 63ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
22 ก.ย. 63กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
24 ส.ค. 63ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
24 ส.ค. 63กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
4 ส.ค. 63ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
3 ส.ค. 63กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัย 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
22 ก.ค. 63เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
5 พ.ค. 63ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง เรื่อง งดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
11 ก.พ. 63ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
11 ก.พ. 63กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยสามัญ สมัย 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
24 ม.ค. 63ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
24 ม.ค. 63กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 49 รายการ
เปลี่ยนภาษา