นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 219 คน

เยี่ยมชม 5,059 คน

ติดต่อหน่วยงาน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 099 4000 507 925

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

  • เลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67170
  • โทรศัพท์ 0-5692-1119 โทรสาร 0-5692-1118
    อีเมล์ Klongkrajang2323@gmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา