เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์,อบต.คลองกระจัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

099 4000 507 925

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง

ตำบลคลองกระจัง
อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
67170

โทรศัพท์ 0-5692-1119
โทรสาร 0-5692-1118
อีเมล์ 6670603@dla.go.th0.01s. 0.50MB