นายอุดมชัย ทองสังข์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
081-3247935

ออนไลน์ 146 คน

เยี่ยมชม 5,120 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ต.ค. 63ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริคฃตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
11 ต.ค. 62เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แชร์  
7 พ.ย. 61แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง ประจำปี 2560 - 2564 แชร์  
25 มิ.ย. 61ประกาศกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการต่อต้านการทุจริต แชร์  
6 ก.ค. 58ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง เรื่อง มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง แชร์  
6 ก.ค. 58ข้อบังคับองค์การบริการส่วนตำบลคลองกระจัง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา