ข้อมูลทั่วไป
      คำขวัญ อบต.คลองกระจัง
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      ประวัติความเป็นมา
      วิสัยทัศน์ อบต.คลองกระจัง
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.1
      กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด อบต.
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      การดำเนินงานของอบต.
      ปฏิทิน แผนงานด้านพัสดุ
      แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      การดำเนินงานแผนพัฒนา
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี
      รายได้ของอบต.
      แผนพัฒนา 3 ปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      ข้อบกพร่อง ที่ตรวจพบด้านการคลัง
      คู่มือควบคุมพัสดุ อปท
      กฎและระเบียบ หนังสือหารืองานพัสดุ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สินค้า OTOP ตำบลคลองกระจัง
      สถานที่สำคัญ
     
      ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต คลองกระจัง ] 
      

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไ ปของ_อบต_คลองกระจัง.jpg

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไ ปของ_อบต_คลองกระจัง_2.jpg

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไ ปของ_อบต_คลองกระจัง_3.jpg

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไ ปของ_อบต_คลองกระจัง_4.jpg

 

 

 

 

 

 

   ทำรายการเมื่อ: 04-มีค.-10at 15:37
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางจัดจ้างเหมาปรับปรุงเสริมผิวจราจร หมู่ที่ 5 บ้านเกาะแก้ว   [ 7/12/2559 13:16:31 ]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ_รายจ่ายประจำปี_2560   [ 2/12/2559 18:42:38 ]
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางจัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินผุ สายกั้นเขตแดนที่สาธารณะ หมู่ที่ 14 บ้านเนินโบสถ์   [ 25/11/2559 14:25:49 ]
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางจัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินผุถนนเรียบคลองชะออม หมู่ที่ 10 บ้านวังขอน   [ 25/11/2559 14:23:23 ]
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางจัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาสวรรค์ - เขาแหลม หมู่ที่ 12   [ 24/11/2559 14:55:20 ]
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางจัดจ้างเหมาลงลูกรังเส้นรอบอ่างซอยเหนือ (คลองไข่เน่า) หมู่ที่ 6 บ้านโนนทอง   [ 24/11/2559 14:50:32 ]
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางจัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายศาลเจ้าพ่อ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะแก้ว   [ 24/11/2559 14:46:29 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์/โทรสาร.       &n bsp;    Email :
Copyright 2013.klongkrajang.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.